a-kasser ase fagforening

Dagpengesatser 2019 vs 2020

Fagforeninger og A-kasser

Når du har truffet valget om at tilmelde dig en a-kasse, er det selvfølgelig helt centralt at kende de gældende dagpengessatser. Den primære grund til at tilmelde sig en a-kasse er trods alt sikringen imod indkomsttab ved ledighed. Her kan dagpenge være en livline, der sikrer, at du har et basalt indkomstniveau dækket, mens du leder efter dit nye job. Men hvad er dagpengesatserne hos de forskellige a-kasser, og hvad kan du forvente at modtage i tilfælde af ledighed? Læs med her, og bliv klogere på de gældende dagpengesatser.

ase fagforening

Sådan beregnes dagpengesatser

Når du bliver ledig og søger om dagpenge gennem din a-kasse, beregnes din dagpengesats ud fra din indkomst som lønmodtager henover de sidste to år. Som regel vil dagpengesatsen maksimalt dække op til 90% af dit tidligere lønniveau, dog med det forbehold, at du aldrig kan få mere end den maksimale dagpengesats. Denne dagpengesats reguleres statsligt en gang om året, og er derfor det samme for alle modtagere af dagpenge, uanset hvilken a-kasse man er tilmeldt. Du kan derfor vælge din a-kasse på baggrund af eksempelvis dit månedlige kontingent, eller de services, som de forskellige a-kasser tilbyder — men din maksimale dagpengesats forbliver den samme, uanset dit valg.

Den maksimale dagpengesats

Den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede, ligger i 2019 på 18.866 kroner om måneden. Dette er altså det højeste beløb, du kan forvente at modtage i dagpenge, hvis du inden din ledighed var i fuldtidsarbejde. For at modtage denne maksimale sats, skal du altså i løbet af dit lønmodtagerarbejde have tjent mindst 22.505 kroner om måneden i mindst 12 måneder henover de sidste to år. Selvom din løn eventuelt var højere end dette beløb, kan du ikke modtage mere end den maksimale dagpengesats. Var din løn lavere end dette beløb, vil du modtage en individuelt beregnet sats, som altså svarer til cirka 90% af din tidligere løn.

Forskel på fuld- og deltidssatser

Da dagpengesatser beregnes på baggrund af din hidtidige indkomst, er der forskel på at være forsikret som lønmodtager på fuld- eller deltid. Er du deltidsforsikret gennem din a-kasse, sikrer du dig retten til at modtage dagpenge under ledighed, beregnet ud fra din deltidsindkomst. Naturligt nok er den maksimale sats for deltidsforsikrede derfor noget lavere end satsen for fuldtidsforsikrede, og ligger i 2019 på 12.577 kroner om måneden.

Dagpengesatser for nyuddannede

Er du nyuddannet, eller på vej til at færdiggøre dit studie, så vær opmærksom på, at der gælder andre satser for dimittender. Umiddelbart efter, at du har færdiggjort dit studie, vil du som medlem af en a-kasse have ret til dagpenge, mens du leder efter dit første job. Denne dagpengesats vil dog være betydeligt lavere end den maksimale sats, indtil du har optjent retten hertil gennem en ansættelse. Dimittendsatsen for fuldtidsforsikrede ligger i 2019 på 13.489 kroner om måneden. Er du forsørger, har du dog ret til en højere sats på 15.470 kroner om måneden. Som dimittend kan du også vælge at være deltidsforsikret, og vil hermed modtage et lavere beløb. Læs her ASE´s dapengesatser for nyuuddannede. 

Dagpengesatser for dimittender 2019

  • Forsørger og fuldtidsforsikret: 15.470 kroner om måneden
  • Ikke forsørger og fuldtidsforsikret: 13.489 kroner om måneden
  • Forsørger og deltidsforsikret:  10.313 kroner om måneden
  • Ikke forsørger og deltidsforsikret:  8.993 kroner om måneden